+86-21-58386189, 58386176

نوع مقدار پشت شکستن پول برای پیوستن به تجهیزات شکسته